Senica: Podávanie žiadostí o dotácie do konca marca

Senica: Podávanie žiadostí o dotácie do konca marca

By redakcia / Mesto Senica február 11, 2019 116 0
Senica: Podávanie žiadostí o dotácie do konca marca Foto: FB Fotolia

Právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je mesto a fyzické osoby - podnikatelia môžu podať žiadosť na Mesto Senica o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta prostredníctvom Fondu PRO Senica.

O podávaní žiadostí o dotácie informoval na web stránke mesta Senica senica.sk Ivan Tobiáš z MsÚ Senica.

Žiadosť musí byť podaná v súlade s Manuálom mesta Senica na predkladanie a vyúčtovanie žiadostí o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta podľa VZN č. 20.

Nakoľko Mesto Senica nemá zatiaľ schválený rozpočet pre rok 2019 a je v rozpočtovom provizóriu (rozpočet bude predložený na rokovanie a schválenie na MsZ 21. marca 2019), žiadosti je treba tento rok doručiť na MsÚ Senica do 31. marca 2019.

Právnické osoby musia k žiadosti doložiť výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace. Zmenou je, že právnické osoby už nemusia predkladať doklad o registrácii v príslušnom registri.

Žiadosti sa musia týkať finančnej podpory na všeobecne prospešné služby alebo verejno-prospešné účely:

  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  •  ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  •  vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  •  tvorba a ochrana životného prostredia, ochrana zdravia obyvateľstva, krajinotvorba, protipovodňové opatrenia, likvidácia čiernych skládok, environmentálnych záťaží a na podporu podnikania a zamestnanosti v poľnohospodárstve,
  •  ochrana práv detí a mládeže,
  •  projekty na sociálne účely.

Výzva

Fond PRO Senica - žiadosť


Manuál Mesta Senica na podávanie žiadostí

Rate this item
(0 votes)
Last modified on pondelok, 11 február 2019 08:21

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Senica - Najnovšie fotogalérie

Slováci zo zahraničia volia v obci Kúty

Slováci zo zahraničia volia v obci Kúty - foto: Róbert Fritz 
Slováci zo zahraničia volia v obci Kúty - foto: Róbert Fritz Slováci zo zahraničia volia v obci Kúty - foto: Róbert Fritz Slováci zo zahraničia volia v obci Kúty - foto: Róbert Fritz Slováci zo zahraničia volia v obci Kúty - foto: Róbert Fritz

Ján Volko v Jablonici

Ján Volko v Jablonici Ján Volko v Jablonici Ján Volko v Jablonici Ján Volko v Jablonici Ján Volko v Jablonici

FK Senica - Petržalka 3:2 (Robo Fritz)

FK Senica - Petržalka 3:2 (Robo Fritz) FK Senica - Petržalka 3:2 (Robo Fritz) FK Senica - Petržalka 3:2 (Robo Fritz) FK Senica - Petržalka 3:2 (Robo Fritz) FK Senica - Petržalka 3:2 (Robo Fritz)

Čarovný odkaz Vianoc v Senici

Čarovný odkaz Vianoc v Senici Čarovný odkaz Vianoc v Senici Čarovný odkaz Vianoc v Senici Čarovný odkaz Vianoc v Senici Čarovný odkaz Vianoc v Senici

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada